Mikä Kuksa, mikä asiointipalvelu?

Tietoa uusille ja vanhoille jäsenille

 

Partion jäsenrekisteri on nimeltään Kuksa. Sitä ylläpitää Suomen partiolaiset, ja sitä käyttävät kaikki suomalaiset partiolippukunnat. Siellä voi hoitaa keskeiset jäsenyyteen liittyvät toimet, kuten tietojen päivittämisen, jäsenhakemusten ja huoltajien lisäämisen sekä tapahtumiin ilmoittautumisen. Lippukunnan johtajisto hallinnoi sen kautta myös ryhmiä sekä luo tapahtumia.

Kuksaa voi käyttää kahden erillisen käyttöliittymän kautta. Ne ovat rinnakkaiset, molempien kautta tarkastellaan samaa rekisteriä ja samoja tietoja. Molempiin myös kirjaudutaan samoilla tunnuksilla

 

KUKSA-käyttöliittymä, osoitteessa https://kuksa.partio.fi on perinteinen käyttöliittymä, jota jokainen partiolainen on käyttänyt syksyyn 2020 asti. Se näyttää tältä. (Näkymä vaihtelee sen mukaan, missä asemassa henkilö on lippukunnassa, esimerkiksi lippukunnanjohtaja näkee paljon muita enemmän tietoja).

 

ASIONTI-käyttöliittymä, osoitteessa https://asiointi.partio.fi on uusi, syksyllä 2020 käyttöön otettu käyttöliittymä. Se näyttää tältä. Tämän käyttöliittymän kautta omien tietojen tarkastelu ja muokkaaminen sekä tapahtumiin ilmoittautuminen on vahaa käyttöliittymää helpompaa. 

 

Suomen partiolaiset alkaa suositella kaikille huoltajille ASIOINTI-käyttöliittymän käyttöä. Kannattaa käydä tutustumassa ja katsoa, kummassa omien asioiden hoitaminen sujuu mukavammin! Myös esimerkiksi lippukuntaan tulevat upouudet jäsenet tekevät hakemuksensa nimenomaan ASIOINTI-käyttöliittymän kautta, ja oppivat siten luontevasti sen käyttäjiksi.

ASIOINTI-käyttöliittymä soveltuu kätevästi omien ja huollettavien/huoltajien tietojen tarkasteluun, mutta kaikenlainen lippukunnan hallinnointi ryhmineen ja tapahtumineen tapahtuu kuitenkin edelleen vanhan KUKSA-käyttöliittymän kautta. Se on siis edelleen johtajille relevantti.

 

TÄRKEÄ HUOMIO! Syksyllä 2020 uuden asiointipalvelun kehittäminen on vielä kesken. Toistaiseksi moni selain uudelleenohjaa osoitteesta asiointi.partio.fi edelleen vanhaan näkymään kuksa.partio.fi. Ongelmaa korjataan parhaillaan. Toistaiseksi siirtyminen näkymien välillä käy yksinkertaisimmin muuttamalla käsin url-osoitetta selaimen osoiterivillä, kuksa >> asiointi.

 

Lisätietoja sekä rekisteriselosteet löytyvät suomen partiolaisten virallisilta sivuilta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/